Prohlídky zámku Zelená Hora

Navštivte Zelenou Horu

Prohlídky zámku Zelená Hora pro širokou veřejnost:
v letošním roce v termínu 29. 6. – 7. 7. (vyjma 1. 7.) v čase 9:30 – 18:00 hodin.

Více informací na www.zelenahora.cz