Martin Vydra & Dětský sbor Jitro: Z Nového světa

Nejen barokní árie a písně z turné po Spojených státech amerických