Ročník 2022

OPEN AIR LIBUŠE

Záznam TV Noe: https://www.tvnoe.cz/porad/34739-bedrich-smetana-libuse-klaster-u-nepomuku

Národní opera oper

Bedřich Smetana

V hlavní roli s Evou Urbanovou

Termín: sobota 11. června 2022 od 17 hodin v obci Klášter u Nepomuka (Plzeň-jih)

Za účasti sólistů Národního divadla v Praze a Severočeského divadla proběhne mimořádné výpravné představení u příležitosti 150. výročí vzniku opery Libuše přímo v místech nálezu Rukopisu zelenohorského, hlavního zdroje libreta opery.

O opeře

Smetanova Libuše má v české opeře a kultuře vůbec zcela mimořádné postavení. Je přímo spojena s úsilím našich předků o obnovení české státnosti a národní nezávislosti. Byla napsána k otevření Národního divadla, vysněné umělecké instituce, jejíž otevření již předznamenávalo pozdější vznik samostatného státu. Smetana ve své parafrázi staré české pověsti o kněžně Libuši však pouze nevelebí starou zašlou slávu národa, nýbrž především klade důraz na zcela nadčasový ideál, který se z našeho dnešního pohledu zdá být téměř nedosažitelný – na vlídnost, skromnost, moudrost a svornost příslušníků jednoho národa, jedné společnosti (zdroj: Národní divadlo v Praze).

Informace

Všechny vstupenky jsou na konkrétní číslovaná místa. Při případném zhoršení epidemické situace budou prioritně zaručena místa divákům dle data nákupu, ostatní vstupné bude vráceno kupujícím v plné výši.

Možnost využít bezplatné autobusové dopravy od nádraží v Nepomuku-Dvorci po všech zastávkách v Nepomuku tam i zpět (nutno zvolit při nákupu vstupenek).

Eva Urbanová, žijící v regionu Nepomucka, je označována za nejlepší představitelku Libuše, v roce 2022 navíc oslaví 35. výročí profesionální kariéry.

Obsazení hlavních postav:

Libuše, česká kněžna – Eva Urbanová

Přemysl ze Stadic – Svatopluk Sem 

Chrudoš od Otavy – Zdeněk Plech  

Šťáhlav na Radbuze, jeho bratr – Aleš Briscein

Lutobor z Dobroslavského Chlumce, jejich strýc – Pavel Vančura 

Radovan od Kamena Mosta – Petr Matuszek

Krasava, Lutoborova dcera – Michaela Katráková

Radmila, sestra obou bratří – Kateřina Jalovcová

Čtyři ženci – Jarmila Baxová, Lucie Vagenknechtová, Jana Kubicová, Jaroslav Kovacs

Kmeti, leši, vladykové, panny, čeleď, lid

Libušin bělouš (JK Úslavan Blovice)

Orchestr a sbor Severočeského divadla

Hudba Bedřich Smetana
Libreto Josef Wenzig
Překlad libreta Ervín Špindler

Režie Andrea Hlinková  
Dirigent Miloš Formáček, Milan Kaňák  
Výtvarník scény a kostýmů Josef Jelínek   
Sbormistr Jan Snítil
Korepetice Jan Snítil, Irina Lorenc  

FB Událost


Cenová relace 550 – 990 Kč

Délka představení: 2 hodiny 4 minuty + jedna přestávka 30 minut

Představení pořádá Mikroregion Nepomucko ve spolupráci s obcí Klášter a městem Nepomuk

Jízdní řád svozového autobusu: 15:53 Nepomuk,žel.st. • 15:57 Nepomuk,sídliště • 15:59 Nepomuk,u hřiště • 16:02 Nepomuk,město • 16:12 Klášter (po skončení akce po stejných zastávkách zpět, orientační příjezd do Nepomuk,žel.st. ve 20:30)

Pokyny pořadatele:

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem nebo identifikačním čárovým kódem, a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Vstupenka obsahuje pro identifikaci jedinečný identifikační čárový kód. Držitel vstupenky bere tímto na vědomí, že tento identifikační kód neposkytne žádné jiné osobě. Ten, kdo se tímto kódem identifikuje v pozici majitele jako první, bude vpuštěn do areálu. Pokus o kopírování tohoto identifikačního kódu bude považován za pokus o podvod a majitel vstupenky s duplicitním kódem nebude vpuštěn do areálu konání představení.

Vstup do areálu (náves v obci Klášter) je umožněn od 15:30 hodin. Představení začíná přesně v 17:00 hodin. Příchod ke kontrolnímu vstupu do areálu je možný nejpozději do 16:30 hodin. Po tomto čase nebude umožněn vstup.

Nutno dodržet aktuální epidemická nařízení platná v den představení.

V případě nepříznivého počasí doporučujeme vlastní pláštěnky či deky (deštníky nejsou na akci možné – návštěvníci s deštníky nebudou do areálu vpuštěni).

Na akci platí zákaz fotografování a pořizování zvukových záznamů a videí.

U vstupu do areálu konání představení může být prováděna bezpečnostní kontrola. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, zbraně, skleněné lahve, plastové lahve s obsahem nad 0,5 l, plechovky, občerstvení, deštníky, alkohol, drogy a jakékoli psychotropní látky, a podobně. Dále pyrotechnické předměty a je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu akce nebo v souvislosti s ní, mohou být zveřejněny a zhodnoceny, a to bez jakékoli peněžité náhrady, dalšího souhlasu a bez časového nebo prostorového omezení.

Výhled na účinkující může být vzhledem k technickým možnostem částečně omezen.

Náhrady dalších zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

V prostorách areálu je po celou dobu konání představení kouření zakázáno.

Drobné občerstvení pro návštěvníky zajišťuje Hostinec Klášter.