Rodinný kvartet Hofer v kostele sv. Jakuba

V neděli 8. 7. 2018 si od 19 h můžete přijít poslechnout rakouský rodinný kvartet Hoferových, a to do kostela sv. Jakuba vedle Arciděkanství. Zazní slavné skladby jako např. Halleluja, One moment in time, Only you, The Rose, You raise me up, Now it´s time for living, Spirit of God a mnohé další. Vstupné je dobrovolné.

Hoferovi jsou nadaní lidé, kteří mají hodnĕ koníčků. Sympatické je, že se neženou jenom za profitem. Je na nich vidĕt, že zpívají s radostí. Texty jejich písní nejsou povrchní, mají hloubku. Všichni jsou velice muzikální. Letos přijali pozvání do Nepomuku od patriotky Dany Ployer, praneteře malíře Viktora Peška.

Když mladý Benno Hofer řídil 80členný mládežnický pĕvecký sbor, poznal tam Elisabeth, mladičkou učitelku, do které se zamiloval a kterou si vzal za ženu. Jejich dcery Carina a Lisa doprovázely rodiče od malička na pĕvecké zkoušky. Ale i doma se zpívalo!

Elisabeth vyučuje na základní škole v Bad Leonfeldenu. Mimo její hezký hlas má i básnické nadání a umí bĕhem chvilky k různým melodiím a rozličným příležitostem napsat patřičný text. Benno, který dříve vyučoval na odborné učňovské škole ve Freistadtu, je členem mĕstské Leonfeldenské lázeňské dechové kapely. Mimo hraní na nĕkolik nástrojů má i herecký talent. Vystupoval mimo jiné jak pĕvecky tak i herecky při slavnostním otevření česko-rakouské zemské výstavy v roce 2013. Momentálnĕ hraje s dcerou Lísou ve veselohře „Vše na začátek“ v divadle v Bad Leonfeldenu.

Elisabeth a Benno pracují navíc dobrovolnĕ ve Školním muzeu v Bad Leonfeldenu. Benno byl vloni zemským hejtmanem vyznamenán za jeho dlouholetou kulturní činnost Kulturní medailí Hornorakouska.

Carina, starší dcera, je učitelkou a psycholožkou. Zpívala v Zemském divadle v Linci a Lísa hrála a zpívala v muzikálech. I ona zdĕdila po rodičích nejen muzikální, ale i herecký talent.

Jako rodinný kvartet vystupují při různých farních a mĕstských oslavách a koncertech. Jsou členy dechového orchestru a kostelního sboru, který nejen organizují, ale i jako sólisté podporují. Hudba je jejich společným koníčkem.